Điều bí mật khủng khiếp. Truyện ngắn chọn lọc

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2006]: Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội [Hanoi]

Điều bí mật khủng khiếp. Truyện ngắn chọn lọc [Burning Secret (Brennendes Geheimnis). Selection of Short Stories]. Translated by several translators. 406p.

Mục lục [Contents]:

[1].
Nỗi sợ [Angst. Translated by Trịnh Xuân Hoành], pp. 5-73
[2].
Điều bí mật khủng khiếp [Brennendes Geheimnis. Translated by Thái Hà], pp. 74-178
[3].
Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten. Translated by Dương Tường], pp. 179-248
[4].
Một truyện ngắn mùa hè [Sommernovellette. Translated by Vũ Đình Bình], pp. 249-267
[5].
Lêpôrella [Leporello. Translated by Thái Hà], pp. 268-310
[6].
Amok hay là bệnh điên xứ Malaixia [Der Amokläufer. Translated by Phùng Đệ], pp. 311-406

Title page and contents published online:

http://www.tainguyenso.vnu.edu.vn/xmlui/bitstream/handle/123456789/47943/800.3.pdf?sequence=1 ˇ