Ailika Aiwa'erde zhi lian

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Ailika Aiwa'erde zhi lian" [Die Liebe der Erika Ewald] in:

[1].
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi, 1995], No. 8, pp. 256-297
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 5, pp. 22-67
[3].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 1, No. 4, pp. 20-63
[4].
Yese menglong [Beijing, 2000], No. 6, pp. 167-212
[5].
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Beijing, 2004], No. 5, pp. 169-226
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 2, pp. 1-39

See also: [1]. Ailika Aiwa'erde de lian'ai