Bức thư của người đàn bà không quen. Truyện tập truyện ngắn, truyện vừa chọn lọc

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2004]: Nhà xuất bản Phụ Nữ [Phunu Publisher], Hà-Nội [Hanoi]

Bức thư của người đàn bà không quen. Truyện tập truyện ngắn, truyện vừa chọn lọc [Brief einer Unbekannten. Novellen]. Translated by Dương Tường, Phùng Đệ and Lê Thi. Edited by Khư Vũ Dương. 671p. [Văn học Thế giới hiện đại (Modern World Literature)]


Mục lục [Contents]:

[1].
Khư Vũ Dương: Lời giới thiệu [Editorial foreword], pp. 5-6
[2].
Búrc thur của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten], pp. 7-64
[3].
Bộ sưu tập vô hình [Die unsichtbare Sammlung], pp. 65-82
[4].
Nỗi sợ [Angst], pp. 83-142
[5].
Menđen, người bán sách cũ [Buchmendel], pp. 143-174
[6].
Trò chơi nguy hiểm [Sommernovellette], pp. 175-190
[7].
Một trái tim tan nát [Untergang eines Herzens], pp. 191-236
[8].
Người nữ gia sư [Die Gouvernante], pp. 237-260
[9].
Cặp mắt người anh vīnh cửu [Die Augen des ewigen Bruders], pp. 261-316
[10].
Ngõ hẻm dưới ánh trăng [Die Mondscheingasse], pp. 317-344
[11].
Lơporenla [Leporella], pp. 345-376
[12].
Amok hay là bệnh điên xứ Malaixia [Der Amokläufer], pp. 377-458
[13].
Su lan lon tinh cam, nhung gi chep tam tinh cua gia su R. Von D [Verwirrung der Gefühle], pp. 459-582
[14].
24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Đệ Phùng and Thi Lê], pp. 583-671

See the ad by a Vietnamese online bookshop:

https://vietbooks.info/threads/buc-thu-cua-nguoi-dan-ba-khong-quen-nxb-phu-nu-2004-stefan-zweig-672-trang.18825/


[2007]: Văn học, Hà-Nội [Hanoi]

Bức thư của người đàn bà không quen. Tập truyện ngắn, truyện vừa [Letter from an Unknown Woman (Brief einer Unbekannten). Collection of Short Stories. Middle-sized Stories]. Translated by Tường Dương, Đệ Phùng and Thi Lê. Edited by Khư Vũ Dương. 676p. [Văn học Thế giới hiện đại (Modern World Literature)]