Bianxing de taozui

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volume:

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Bianxing de taozui [Rausch der Verwandlung]. Translated by Rongcheng Zhao. Foreword by Yushu Zhang. 2/335p. Yushu Zhang. “Xu”, pp. 1-2

Individual Story:

"Bianxing de taozui" [Rausch der Verwandlung] in:

[1].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 3, No. 31, pp. 375-670

See also: [1]. Fugui meng; [2]. Qingyun wulu