Difference between revisions of "Category:Collected and Selected Works in Translation (Azerbaijani)"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
(Replacing page with ' Azerbaijani')
 
Line 1: Line 1:
[2010]: Şərq-Qərb, Bakı [Baku]
 
 
Ştefan Svayq seçilmiş əsərləri [Selected Works of Stefan Zweig]. Preface by Vilayət Tapdıq oğlu Hacıyev. Edited by Asif Abbas oğlu Hacılı and Sərxan Abdullayev. Translated from German by Çərkəz Qurbanlı, Vilayət Tapdıq oğlu Hacıyev, Zahid Lətif oğlu Məmmədov, Həmid Arzulu and Afət Nəbi. Proofread by Pərinaz Səmədova, İbrahim Hümbətov and Aqşin Məsimov. 536p. 7000 copies printed [Müasir dünya ədəbiyyatı (Contemporary World Literature)]
 
 
Contents:
 
 
[1.] Ştefan Svayq – "Böyük Avropalı" [Stefan Zweig – The Great European]. Preface by Vilayət Hacıyev, pp. 5-12
 
 
[2]. Rotterdamlı Erazmın zəfər təntənəsi və faciəsi (tarixi-bioqrafik oçerk) [Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam]. Translated by Çərkəz Qurbanlı, pp. 13-143
 
 
[3]. Novellalar [Novellas], pp. 145-496
 
 
[4]. Dayə [Die Gouvernante]. Translated by Zahid Məmmədov, pp. 146-161
 
 
[5]. Dəhşətli sirr [Brennendes Geheimnis]. Translated by Vilayət Hacıyev, pp. 162-221
 
 
[6]. Qorxu [Angst]. Translated by Çərkəz Qurbanlı, pp. 222-264
 
 
[7]. Amok [Der Amokläufer]. Translated by Vilayət Hacıyev, pp. 265-309
 
 
[8]. Yad qadının məktubu [Brief einer Unbekannten]. Translated by Zahid Məmmədov, pp. 310-347
 
 
[8]. Kitab mendel [Buchmendel]. Translated by Çərkəz Qurbanlı, pp. 348-372
 
 
[9]. Bir qadının həyatından iyirmi dörd saat [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau]. Translated by Həmid Arzulu, pp. 373-432
 
 
[10]. Gözlə görünməyən kolleksiya. Almanyadakı infilyasiya dövründən bir epizod [Die unsichtbare Sammlung. Eine kleine Episode aus der deutschen Inflation]. Translated by Afət Nəbi, pp. 433-446
 
 
[11]. Şahmat novellası [Schachnovelle]. Translated by Çərkəz Qurbanlı, pp. 447-496
 
 
[12]. Bəşəriyyətin bəxt ulduzları (tarixi miniatürlər) [Sternstunden der Menschheit. Vierzehn historische Miniaturen]. Translated by Vilayət Hacıyev, pp. 497-533
 
 
[13]. 1. Vaterloo döyüşu və dünyanın taleyi. Napoleon, 18 iyun 1815-ci il [Die Weltminute von Waterloo. Napoleon, 18. Juni 1815], pp. 498-510
 
 
[14]. 2. Eldoradonun kəşfi. Y.A.Zuter, Kaliforniya, yanvar, 1848-ci il [Die Entdeckung Eldorados. J. A. Suter, Kalifornien, Januar 1848], pp. 510-518
 
 
[15]. 3. Cənub qütbü uğrunda mübarizə. Kapitan Skott, 90-cı dairəsi, 16 yanvar 1912-ci il [Der Kampf um den Südpol. Kapitän Scott, 90. Breitengrad, 16. Januar 1912], pp. 518-533
 
 
[16]. Mündəricat [Contents], pp. 535
 
 
 
Published online:
 
 
http://achiqkitab.az/Books/Read/718/-
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Category:Collected and Selected Works in Translation | Azerbaijani]]
 
[[Category:Collected and Selected Works in Translation | Azerbaijani]]

Latest revision as of 20:47, 30 October 2017

Pages in category "Collected and Selected Works in Translation (Azerbaijani)"

This category contains only the following page.