Ciweige ji

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 13:49, 4 April 2018 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Ciweige ji [Selected Works of Zweig]. Edited with a foreword by Yushu Zhang. Translated by Yushu Zhang et al. 6/325p.

Contents:

[1].
Xu [Foreword by Yushu Zhang], pp. 1-6
[2].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-66
[3].
Li'ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 67-79
[4].
Wuxing de yali [Der Zwang. Translated by Yushu Zhang], pp. 80-124
[5].
Danghuan jiu ze [Die spät bezahlte Schuld. Translated by Yushu Zhang], pp. 125-154
[6].
Nüpu Leipolaila [Leporella. Translated by Fenggao Zhang], pp. 155-180
[7].
Oushi ci dao [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Fenggao Zhang], pp. 181-227
[8].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel. Translated by Qiding Hu], pp. 228-260
[9].
Ji xiangtong you butong de liang jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Rongchang Zhang], pp. 261-288
[10].
Shi ta ma? [War er es? / Jupiter. Translated by Huiwen Guan], pp. 289-325