Difference between revisions of "Ciweige wenxue dai biao zuo"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
'''[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing'''
 
'''[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing'''
  
''Ciweige wenxue dai biao zuo'' [Representative Literary Works by Zweig]. Translated by Zhongpu Gao. 500p.
+
''Ciweige wenxue dai biao zuo'' [Representative Literary Works by Zweig]. 500p.
  
 
'''Contents:'''
 
'''Contents:'''
  
'''I.''' Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]
+
'''I.''' '''Yi zhong-duanpian xiaoshuo''' [Novellas and Short Stories]
 
<lst type=bracket start=1>
 
<lst type=bracket start=1>
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version]
+
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by  Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao]
+
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
Redaidiankuangzhenghuanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du]
+
Redai diankuangzheng huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
Yige mousheng nüren de lain [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han]
+
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin]
+
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan]
+
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang]
+
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji]
+
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 326-380
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao]
+
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao], pp. 381-392
 
</lst>
 
</lst>
  
'''II'''. Er. Renwu zhuanji (jiexuan) [Biographies (Selected)]
+
'''II'''. '''Er. Renwu zhuanji (jiexuan)''' [Biographies (Selected)], p. 393
 
<lst type=bracket start=10>
 
<lst type=bracket start=10>
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski]</lst>
+
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski], pp. 395-446
::'''[1]'''. Baerzake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
+
</lst>
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao]
+
::'''[1]'''. Ba'erzhake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 395-420
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang]
+
::'''[2]'''. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 421-443
 +
::'''[3]'''. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang], pp. 444-446
 
<lst type=bracket start=11>
 
<lst type=bracket start=11>
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao</lst>
+
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao, pp. 447-463
::'''[1]'''. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]
+
</lst>
::'''[2]'''. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis]
+
::'''[1]'''. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]m pp. 447-450
::'''[3]'''. ??? [Die siebente Einsamkeit]
+
::'''[2]'''. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis], pp. 451-453
::'''[4]'''. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]
+
::'''[3]'''. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit], pp. 454-457
 +
::'''[4]'''. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]m pp. 458-463
 
<lst type=bracket start=12>
 
<lst type=bracket start=12>
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by  Zhongpu Gao]</lst>
+
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by  Zhongpu Gao], pp. 464-484
::'''[1]'''. Xuyan [Vorklang]
+
</lst>
::'''[2]'''. Xiaoxiang [Bildnis]
+
::'''[1]'''. Xuyan [Vorklang], pp. 464-466
::'''[3]'''. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel]
+
::'''[2]'''. Xiaoxiang [Bildnis], pp. 467-469
 +
::'''[3]'''. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel], pp. 470-484
  
'''III'''.  San, sanwen [Essays]
+
'''III'''.  '''San, sanwen''' [Essays]
 
<lst type=bracket start=13>
 
<lst type=bracket start=13>
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao]
+
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao], pp. 485-489
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao]
+
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao], pp. 490-493
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi]
+
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi], pp. 494-495
... [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao]
+
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao], p. 496
 
</lst>
 
</lst>
  
'''IV'''. Fulü [Appendix>
+
'''IV'''. '''Fulü''' [Appendix]
 
<lst type=bracket start=17>
 
<lst type=bracket start=17>
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works]
+
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works], pp. 497-500
 
</lst>
 
</lst>
  

Latest revision as of 16:37, 25 December 2020

[2006]: Jiuzhou chubanshe, Beijing

Ciweige wenxue dai biao zuo [Representative Literary Works by Zweig]. 500p.

Contents:

I. Yi zhong-duanpian xiaoshuo [Novellas and Short Stories]

[1].
Shengming de qiji [Das Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang. Abridged version], pp. 3-56
[2].
Zhuoren de mimi [Bennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han and Zhongpu Gao], pp. 57-113
[3].
Redai diankuangzheng huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Collated by Wenshang Du], pp. 114-157
[4].
Yige mosheng nüren de laixin [Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 158-193
[5].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lu Pan and Yuan Lin], pp. 194-256
[6].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 257-298
[7].
Yiike xin de lunging [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Collated by Zhongpu Zhang], pp. 299-325
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 326-380
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongpu Gao], pp. 381-392

II. Er. Renwu zhuanji (jiexuan) [Biographies (Selected)], p. 393

[10].
Sanwei wenxue dashi [Drei Meister: Balzac - Dickens - Dostojewski], pp. 395-446

[1]. Ba'erzhake [Balzac. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 395-420
[2]. Digengsi [Dickens. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 421-443
[3]. Tuosituoyefusiji [Dsotojewski. Translated by Li Jiang], pp. 444-446
[11].
Yu muogui bisou de Nicai [Der Kampf mit dem Dämon: Nietzsche]. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao, pp. 447-463

[1]. Meiyou renew de beiju [Tragödie ohne Gestalten]m pp. 447-450
[2]. Shuangzhong xiaoxiang [Doppelbildnis], pp. 451-453
[3]. Digizhong guji [Die siebente Einsamkeit], pp. 454-457
[4]. Shenyuan bianshang de wudao [Der Tanz über dem Abgrund]m pp. 458-463
[12].
Tuoersitai de xiaoxiang [Tolstoi. Translated by Wenlin Shen. Collated by Zhongpu Gao], pp. 464-484

[1]. Xuyan [Vorklang], pp. 464-466
[2]. Xiaoxiang [Bildnis], pp. 467-469
[3]. Shengmingli he tade duiliwu [Vitalität und ihr Widerspiel], pp. 470-484

III. San, sanwen [Essays]

[13].
Niu yue de Jiezou [Der Rhythmus von Newyork. Translated by Qianlong Zhao], pp. 485-489
[14].
Babei'er ta [Der Trum zu Babel. Translated by Zhongpu Gao], pp. 490-493
[15].
Xaing shu zhixie [Dank an die Bücher. Translated by Shanghai Mi], pp. 494-495
[16].
Juemingshu [Stefan Zweig's Declaração, 21.2.1942. Translated by Zhongpu Gao], p. 496

IV. Fulü [Appendix]

[17].
Ciweige zhuzuo nianbiao [Chronology of Zweig's Works], pp. 497-500