Ciweige xiaoshuo quanji

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 16:14, 12 November 2018 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[1995]: Xi’an Chubanshe, Xi’an

Ciweige xiaoshuo quanji [Collected Novellas of Zweig]. Edited with a foreword and chronology by Zhongfu Gao. Assisted by Jie Ling and Zenglan Zhang. Translated by Zhongfu Gao et al. Illustrated by Hu Meng. Endnotes by Nuan Hua. 3 vols. [Series: Shijie jingdian mingzhu / Famous World Classics]


Vol. 1 [2/12/651p.]

Contents:

[1].
Xuyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-12
[2].
Xuezhong [Im Schnee. Translated by Wei Xie], pp. 1-13
[3].
Chu you [Die Wanderung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 14-19
[4].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Wenlin Shen], pp. 20-63
[5].
Shengming de qiji [Die Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang], pp. 64-127
[6].
Senlin shangkong zhi xing [Der Stern über dem Walde. Translated by Zili Pan], pp. 128-136
[7].
Wangque de meng [Vergessene Träume. Translated by Zhongfu Gao], pp. 137-143
[8].
Saidelake [Wondrak. Fragment. Translated by Huiwen Guan], pp. 144-168
[9].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Yushu Zhang], pp. 169-185
[10].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung. Translated by Yushu Zhang], pp. 186-219
[11].
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Yaocheng Han], pp. 220-231
[12].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao], pp. 232-297

Mingyun yougtuan de shike. Shier pian [Sternstunden der Menschheit. Zwölf historische Miniaturen]

[13].
Baizhanting de xianluo [Die Eroberung von Byzanz. Translated by Zili Pan], pp. 300-322
[14].
Yin taowang er ming chui qiangu [Flucht in die Unsterblichkeit. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 323-343
[15].
Hende’er de fuhuo [Georg Friedrich Händels Auferstehung. Translated by Zili Pan], pp. 344-364
[16].
Yiye tiancai [Das Genie einer Nacht: 'Die Marseillaise'. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 365-378
[17].
Huatielu juyou shijie yiyi de yi shunjian [Die Weltminute von Waterloo. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 379-392
[18].
Mali wenchuan de aige [Die Marienbader Elegie. Translated by Wenhua Huang], pp. 393-403
[19].
Huangjinguo de faxian [Die Entdeckung Eldorados. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 404-412
[20].
Zhuangli de shunjian [Heroischer Augenblick. Translated by Zili Pan], pp. 413-422
[21].
Feiyue dayang de diyiju hua [Das erste Wort über den Ozean. Translated by Kaiqi Zheng. Edited by Zhongfu Gao], pp. 423-441
[22].
Zouxiang tianguo [Die Flucht zu Gott. Translated by Wenhua Huang], pp. 442-475
[23].
Nanji shen xian [Der Kampf um den Südpol. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 476-492
[24].
Bei fengbi de lieche [Der versiegelte Zug. Translated by Wenhua Huang], pp. 493-501

Chuanqi gushi si pian [Four Legends]

[25].
Zhiji shangdi de lajie [Rahel rechtet mit Gott. Translated by Ke Wen], pp. 504-515
[26].
Yongsheng de muguang [Die Augen des ewigen Bruders. Translated by Ke Wen], pp. 516-546
[27].
Laizhutai ji [Der begrabene Leuchter. Translated by Wenlin Shen], pp. 547-646
[28].
Disanzhi gezi de gushi [Die Legende der dritten Taube. Translated by Wuneng Yang], pp. 647-651

Vol. 2 [644p.]

Contents:

[29].
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Edited by Wentang Du], pp. 1-55
[30].
Wushan yun [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 56-97
[31].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Edited by Huiwen Guan], pp. 98-116
[32].
Qimiao zhi ye [Phantastische Nacht. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 117-174
[33].
Fangxin mili [Die Frau und die Landschaft. Translated by Yaocheng Han], pp. 175-197
[34].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 198-246
[35].
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 247-257
[36].
Yidui kusi er you huiyi de luansheng jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Changshan Shu], pp. 258-283
[37].
Leipolaila [Leporella. Translated by Huiwen Guan], pp. 284-309
[38].
Zhigu [Der Zwang. Translated by Xiangling Huang. Edited by Yaocheng Han], pp. 310-347
[39].
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Gaobao Xue. Edited by Zhongfu Gao], pp. 348-383
[40].
Qingyun wulu [Rausch der Verwandlung. Translated by Jianming Xu and Youjing Xu], pp. 384-644

Vol. 3 [674/(1)p.]

Contents:

[41].
Xinling de chaocao [Ungeduld des Herzens. Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng], pp. 1-381
[42].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle. Translated by Lulin Pan and Yuan Lin], pp. 382-456
[43].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens. Translated by Shusheng Cheng. Edited by Zhongfu Gao], pp. 457-488
[44].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 489-502
[45].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 503-566
[46].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel. Translated by Gaobao Xue. Edited by Wenshang Du], pp. 567-592
[47].
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See. Translated by Zhongfu Gao], pp. 593-600
[48].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling. Translated by Yushu Zhang], pp. 601-614
[49].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle. Translated by Xiuzhang Fan], pp. 615-666

Fulu [Appendixes]

[50].
Ciweige 1936 nian yong yingwen qinbi xie de jianli [A 1936 handwritten autobiographical sketch by Zweig. Translated by Zhongfu Gao], pp. 667-668
[51].
Jueming shu [Zweig’s “Declaração” / Suicide note], p. 669
[52].
Nianbiao [A Zweig chronology assembled by Zhongfu Gao], pp. 670-673
[53].
Houji [Endnotes by Nuan Hua], pp. 674-(675)