Disanzhi gesi de gushi

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Disanzhi gesi de gushi" [Die Legende der dritten Taube] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 13, pp. 496-500
[2].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 1, No. 28, pp. 647-651
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Beijing, 2000], No. 5, pp. 213-217