Fangxin mili

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Fangxin mili" [Die Frau und die Landschaft] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol.3, No. 9, pp. 324-346
[2].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 2, No. 33, pp. 175-197
[3].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 11, pp. 314-333

See also: [1]. Nüren he dadi; [2]. Yü run xiantian