Fangxin mili

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 13:58, 19 September 2018 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"Fangxin mili" [Die Frau und die Landschaft] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol.3, No. 9, pp. 324-346
[2].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 2, No. 33, pp. 175-197
[3].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 11, pp. 314-333

See also: [1]. Nüren he dadi; [2]. Yü run xiantian