Fugui meng

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volume:

[1987]: Renmin Wenxue Chubanshe, Beijing

Fugui meng [Rausch der Verwandlung]. Translated by Rongheng Zhao. Preface by the publisher. (3)/353p. “Chuban shuoming” [Publisher’s preface], p. (3)


Individual Story:

[1].
"Fugui meng" [Rausch der Verwandlung] in Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 24

See also: [1]. Bianxing de taozui; [2]. Qingyun wulu