Hacıyev, Vilayət

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2010]: Şərq-Qərb, Bakı [Baku]

"Ştefan Svayq – 'Böyük Avropalı'" [Stefan Zweig – The Great European] in Ştefan Svayq seçilmiş əsərləri [Selected Works of Stefan Zweig]. Preface by Vilayət Tapdıq oğlu Hacıyev. Edited by Asif Abbas oğlu Hacılı and Sərxan Abdullayev. Translated from German by Çərkəz Qurbanlı, Vilayət Tapdıq oğlu Hacıyev, Zahid Lətif oğlu Məmmədov, Həmid Arzulu and Afət Nəbi. Proofread by Pərinaz Səmədova, İbrahim Hümbətov and Aqşin Məsimov. 536p. 7000 copies printed [Müasir dünya ədəbiyyatı (Contemporary World Literature)]. "Ştefan Svayq – 'Böyük Avropalı'" [Stefan Zweig – The Great European], pp. 5-12

Published online:

http://achiqkitab.az/Books/Read/718/-