Hai mươi bốn giờ trong đời một người đàn bà. Tập truyện vừa

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2001]: Văn nghệ, Thành-phô-Hồ-chí-Minh [Ho Chi Minh City]

24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà. Tập truyện vừa [Twenty-four Hours in the Life of a Woman (Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau). Collection of Novellas]. Translated by Phát Lê and and Dương Tường. 166p.

Contents:

[1]. 24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. ??

[2]. Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten], pp.


[2003]: Nhà xuất bản Văn Học, Hà-Nội [Hanoi]

24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà. Tập truyện vừa [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau]. Collection of Novellas]. Translated by Phát Lê, Dương Tường , Hoành Trịnh Xuân, Đệ Phùng and Thi Lê. 339p.

Contents:

[1].
24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Phát Lê], pp. 5-103
[2].
Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten. Translated by Tường Dương], pp. 104-169
[3].
Nỗi sợ [Angst. Translated by Hoành Trịnh Xuân], pp. 170-234
[4].
Ngõ hẻm dưới ánh trăng [Die Mondscheingasse. Translated by Đệ Phùng and Thi Lê], pp. 309-339

[2016]: Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội [Hanoi]

24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau]. Translated by Dương Tường, Phùng Đệ and Lê Thi. 394p. [Những tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng thế giới (Literary Classics of World Renown)]

Mục lục [Contents]:

[1].
Lời giới thiệu [Editorial foreword], pp. 5-6
[2].
Hai mươi bốn giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 7-104
[3].
Nỗi sợ [Angst], pp. 105-168
[4].
Menđen, người bán sách cũ [Buchmendel], pp. 169-203
[5].
Trò chơi nguy hiểm [Sommernovellette], pp. 204-220
[6].
Người nữ gia sư [Die Gouvernante], pp. 221-246
[7].
Cặp mắt người anh vīnh cửu [Die Augen des ewigen Bruders], pp. 247-394

See the ad by a Vietnamese online bookshop:

https://tiki.vn/tu-sach-van-hoc-kinh-dien-the-gioi-24-gio-trong-doi-mot-nguoi-dan-ba-p486961.html?openbook=1