Huli: Yichu meiyou ai de sanmu xiju

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2002]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Huli. Yichu meiyou ai de sanmu xiju [Volpone. Eine lieblose Komödie in drei Akten]. Edited with a foreword by Yushu Zhang. Translated by Jia Lin. 5/126p. Yushu Zhang. "Xu" [Foreword], pp. 1-5