Jiushushang Mende'er

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Jiushushang Mende'er" [Buchmendel] in:

[1].
Ciweige ji [Beijing, 2000], No. 8, pp. 228-260
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 2, No. 5, pp. 198-225
[3].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 13, pp. 427-454
[4].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 3, No. 24, pp. 125-153
[5].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 11, pp. 383-405
[6].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 46, pp. 567-592
[7].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 9, pp. 312-336
[8].
Xiangqi de gushi [Beijing, 1985], No. 5, pp. 93-124
[9].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/2], No. 8, pp. 228-260

See also: [1]. Jiushufan Mende'er