Kanbujian de shoucang

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 21:08, 23 January 2010 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Volumes

1995

[Die unsichtbare Sammlung]. Translated by Xiaoye. Illustrated by Edda Skibbe. (28)p. T'aipei: Taiwan Maike Gufenyou Xian Gongse, 1995 [Series: Dashi mingzuo huiben, 21 / Collection of Famous Works from the Great Masters, 21]


2002

[Die unsichtbare Sammlung]. Translated with forewords by Pingxiu Xu. 2/100p. Bilingual edition. Based on the “Egmont Easy Readers” © Aschehoug Dansk Forlag. Beijing: Waiyu Jiaoxue Yu Yanjiu Chubanshe [Foreign Language Teaching and Research Press], 2002

Contents

1.
Zuozhe jianjie [Short Zweig biographical note] + Zhuzhe de qita zuopin [Short list of Zweig’s works], p. 1
2.
Neirong jianjie [Short summaries of the stories in this volume], p. 2
3.
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See], pp. 2-24
4.
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 25-60
5.
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 61-100


Individual Story

1.
Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Changsha 1996], No. 9, pp. 303-318 [Translated by Xiongjie Kuang]
2.
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji 2000], Vol. 3, No. 18, pp. 723-739 [Translated by Daqi Shi]
3.
Ciweige miao yulu [Lanzhou 1991], No. B 23 [Quotations compiled by Wen Qi]
4.
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an 1998], Vol. 2, No. 4, pp. 183-197 [Translated by Zhongfu Gao]
5.
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin 1982], No. 10, pp. 375-389 [Translator not indicated]
6.
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing 1997], Vol. 2, No. 17, pp. 498-514 [Translated by Yushu Zhang]
7.
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing 2003], No. 12, pp. 406-418 [Translated by Zhongfu Gao]
8.
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an 1995], Vol. 3, No. 44, pp. 489-502 [Translated by Zhongfu Gao]
9.
Ciweige xiaoshuo sipian [Beijing 1979], No. 4, pp. 81-102 [Translated by Yushu Zhang]
10.
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing 1982], No. 10, pp. 359-375 [Translated by Yushu Zhang]
11.
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei 1998], No. 14, pp. 277-289 [Translated by Yushu Zhang]
12.
Ciweige zhongduanbian xiaoshuo jingdian [Shanghai 2005], No. 8, pp. 244-260 [Translaetd by Yushu Zhang]
13.
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing 2006], No. 11, pp. 271-284 [Translated by Yushu Zhang]
14.
Kanbujian de shoucang [T'aipei 1995] [Translated by Xiaoye]
15.
Kanbujian de shoucang [Beijing [2002], No. 4, pp. 25-60 [Translated by Pingxin Xu]
16.
Li'ang de hunli [Beijing 1987], No. 2, pp. 52-71 [Translated by Yushu Zhang]
17.
Qinggan de miwang [Nanjing 1998], No. 10, pp. 337-350 [Translator not indicated]
18.
Shijie wenxue [Beijing], No. __ [1963], pp. ___ [Translated by Yan Jin]
19.
Tongqing de zui [Jinan 1982], No. 6, pp. 294-305 [Translated by Ying Chen]
20.
Xiangqi de gushi [Taiyuan 1999], No. 4, pp. 127-142 [Translated by Yinyi Zhi]
21.
Xiangqi de gushi [Taiyuan 2000/1], No. 10, pp. 295-306 [Translated by Zhongfu Gao]
22.
Xiangqi de gushi [Beijing 2002/1], No. 4, pp. 97-106 [Translated by Yinyi Zhi]
23.
Xiangqi de gushi / Schachnovelle // Kanbujian de shoucang / Die unsichtbare Sammlung [Beijing 2002/2], No. 7, pp 166-184 [Translated by Yushu Zhang]
24.
Xiangqi de gushi [Shanghai 2007], No. 2, pp. 27-44 [Translated by Yushu Zhang]
25.
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Harbin, 2002/1], No. 3, pp. 64-88 [Translated by Lili Zhang]
26.
Yifeng mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 2002/2], No. 2, pp. 44-61 [Translated by Lili Zhang]
27.
Yige mosheng nüren de laixin [Lanzhou 1994/1], No. 5, pp. 195-212 [Translated by Yushu Zhang]
28.
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing 2000], No. 4, pp. 142-160 [Translated by Yushu Zhang]
29.
Yige mosheng nüren de laixin. Sidifen Ciweige xiaoshuo wupian [Lanzhou 1994], No. 6, pp. 195-212 [Translated by Yushu Zhang]
30.
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Guangzhou 1996], No. 8, pp. 196-210 [Translated by Shizhong Han and Jingfu Huang]
31.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hong Kong 1967], No. 5, pp. 145-159 [Translated by Ying Chen]
32.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 1980/2], No. 6, pp. 151-164 [Translated by Ying Chen]
33.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 1999], No. 9, pp. 223-242 [Translated by Yushu Zhang]
34.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 2002], No. 6, pp. 169-184 [Translated by Ying Chen]
35.
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei 2003], No. 3, pp. 147-168 [Translated by Zongchen Chen]
36.
Zhuweige xiaoshuo [T'aipei 1975], Part I, No. 6, pp. 133-145 [Translated by Ying Chen]