Malai kuangren

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 18:40, 11 February 2021 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

"Malai kuangren" [Der Amokläufer] in:

[1].
Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Changsha, 1996], No. 5, pp. 128-182
[2].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 1, No. 2, pp. 51-117
[3].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 14
[4].
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi, 1995], No. 6, pp. 163-215
[5].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 12, pp. 293-351
[6].
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 6, pp. 170-229
[7].
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 10, pp. 131-170
[8].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 4, pp. 54-112
[9].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 7, pp. 158-207
[10].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2000], No. 2, pp. 49-114
[11].
Yige mosheng nüren de laixin [Shanghai, 2007], No. 9, pp. 231-294
[12].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei ,1999], No. 7, pp. 103-172

See: Der Amokläufer. Translations: Chinese

See also: [1]. Gu; [2]. Malaiya de kuangren; [3]. Redai diankuangbing huanzhe; [4]. Redai diankuangzheng huanzhe