Difference between revisions of "Nüren he dadi"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
 
Line 3: Line 3:
 
[[Ciweige müxing xiaoshuo ji]] [Ürümqi, 1995], No. 11, pp. 348-369
 
[[Ciweige müxing xiaoshuo ji]] [Ürümqi, 1995], No. 11, pp. 348-369
 
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 15, pp. 455-478
 
[[Ciweige xiaoshuo ji]] [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 15, pp. 455-478
[[Ciweige zhongduanbian xiaoshuo jingdian]] [Shanghai, 2005], No. 6, pp. 156-179
+
[[Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian]] [Shanghai, 2005], No. 6, pp. 156-179
 
[[Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan]] [Beijing, 2006], No. 9, pp. 244-263
 
[[Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan]] [Beijing, 2006], No. 9, pp. 244-263
 
[[Xiangqi de gushi]] [Shanghai, 2007], No. 1, pp. 1-26
 
[[Xiangqi de gushi]] [Shanghai, 2007], No. 1, pp. 1-26

Latest revision as of 18:41, 11 February 2021

"Nüren he dadi" [Die Frau und die Landschaft] in:

[1].
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi, 1995], No. 11, pp. 348-369
[2].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 15, pp. 455-478
[3].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 6, pp. 156-179
[4].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 9, pp. 244-263
[5].
Xiangqi de gushi [Shanghai, 2007], No. 1, pp. 1-26
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2000], No. 3, pp. 115-141
[7].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1999], No. 6, pp. 75-102

See also: [1]. Fangxin mili; [2]. Yü run xiantian