Năm truyện hay nhất

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[2006]: Nhà xuất bản Hội nhà văn / Công ty phát hành sách Hà Nội, Hà Nội [Hanoi]

"5 [Năm] truyện hay nhất" [The Five Best Stories]. Translated by Dương Tường, Phùng Đệ, Lê Phát, and Trịnh Xuân Hoành. 378p.

Contents:

[1].
Ván cờ kỳ lạ [Schachnovelle], pp. ??
[2].
24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. ??
[3].
Menđen, người bán sách cũ [Buchmendel], pp. ??
[4].
Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten], pp. ??
[5].
Amok hay là bệnh điên xứ Malaixia [Der Amokläufer], pp. ??

See the ad by a Vietnamese online bookshop:

http://www.minhkhai.com.vn/store2/index.aspx?q=view&isbn=142875