Nuôi, Trần Văn

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Vài dòng về tác giả" [Some Lines about the Author] in Magellan. Ai là người đầu tiên dũng cảm dùng tàu đi vòng quanh trái đất từ tây sang đông và chứng minh trái đất tròn? [Magellan. Der Mann und seine Tat]. Translated by Tràn Văn Nuôi. Thành-phô-Hô-chí-Minh [Ho Chi Minh City]: Nhà xuất bản Trẻ [Tre Publishing House], 1999, p. ?

Published online:

http://vietmessenger.com/books/?title=magellan