Ochite na vechnija brat. Legenda

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 19:46, 6 August 2020 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[1930]: Vŭzrazhdane, Sofija

Ochite na vechnija brat. Legenda [Die Augen des ewigen Bruders]. Translated by S. Manolova. 39p.


[1939]: Pechat Bratstvo, Sofija

Ochite na vechnija brat. Legenda [Die Augen des ewigen Bruders]. Translated by Adriana Angelova. 63p. [Series: Biblioteka Roditeli i detsa. Godina IV, kniga 1]


[1939]: Knigo-Lotos, Sofija

Ochite na vechnija brat. Legenda [Die Augen des ewigen Bruders]. Translated by Adriana Angelova. 128p. [Series: Biblioteka Veliki svetovni razkazvachi]

See: Ochite na vechnija brat