Qiaoshi xinyi

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Qiaoshi xinyi" [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 2, No. 6, pp. 226-263
[2].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 8, pp. 231-261
[3].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 2, No. 39, pp. 348-383
[4].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 6, pp. 147-180
[5].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/1], No. 12, pp. 359-387
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 12, pp. 321-346

See also: [1]. Oushi ci dao