Qimiao zhi ye

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Qimiao zhi ye" [Phantastische Nacht] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], Part B, No. 8
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 7, pp. 217-278
[3].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 7, pp. 247-309
[4].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 14, pp. 395-454
[5].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 2, No. 32, pp. 117-174
[6].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 3, pp. 37-91
[7].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Guangzhou, 1996], No. 5, pp. 78-136

See also: [1]. Qimiao de yiye