Qinggan de miwang

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volume

[1998]: Yilin Chubanshe, Nanjing

Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle]. Compiled with a foreword by Zhongfu Gao. Translated by Zhongfu Gao, Lulin Pan, Yuan Lin et al. [Individual translators not indicated]. Cover design by Peiqi Hong. 15/432p. Illustrated. [Series: Yilin shijie wenxue mingzhu. Xiandangdai xilie / Forest of Translations of Masterworks of World Literature. Modern and Contemporary Series]. 2nd edition: Computer File Online Resource. 438p. 1999

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Zhongfu Gao], pp. 1-15
[2].
Zhigu [Der Zwang], pp. 1-36
[3].
Qimiao zhi ye [Phantastische Nacht], pp. 37-91
[4].
Leipolaila [Leporella], pp. 92-116
[5].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens], pp. 117-146
[6].
Qiaoshi xinyi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk], pp. 147-180
[7].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle], pp. 181-251
[8].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 252-311
[9].
Jiushushang Mende’er [Buchmendel], pp. 312-336
[10].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 337-350
[11].
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See], pp. 351-358
[12].
Yidui kusi er you huiyi de luansheng jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern], pp. 359-383
[13].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], No. 13, pp. 384-432

Individual Story: "Qinggan de miwang" [Verwirrung der Gefühle]

[6].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 2, No. 1, pp. 1-80
[7].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 9, pp. 262-326
[8].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 3, No. 42, pp. 382-456
[9].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 7, pp. 181-251
[10].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000/1], No. 8, pp. 202-268
[11].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 8, pp. 181-240

See also: [1]. Ganqing de hunluan