Qishou yiwen

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Qishou yiwen" [Schachnovelle] in:

[1].
Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Changsha, 1996], No. 10, pp. 319-361. Translation by Zheng Fei

See also: [1]. Guoji xiangqi de gushi; [2]. Qi wang; [3]. Xiangqi de gushi