Stefan Zweig tuyển tập

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[1994]: Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội [Hanoi]

Stefan Zweig tuyển tập [Selected Works of Stefan Zweig]. Translated by Phùng Đệ, Lê Thi, Dương Tường and Lê Phát. 503p. 800 copies printed

Mục lục [Contents]:

[1].
Lời giới thiệu [Editorial foreword, pp. 1-6
[2].
Amok hay là bệnh điên xứ Malaixia [Der Amokläufer], pp. 7-93
[3].
Bộ sưu tập vô hình [Die unsichtbare Sammlung], pp. 94-113
[4].
Menđen, người bán sách cũ [Buchmendel], pp. 114-147
[5].
Một trái tim tan nát [Untergang eines Herzens], pp. 148-199
[6].
Người nữ gia sư [Die Gouvernante], pp. 200-224
[7].
Ngõ hẻm dưới ánh trăng [Die Mondscheingasse], pp. 225-254
[8].
Thiên tài của một đêm [Das Genie einer Nacht. ‘Die Marseillaise’], pp. 255-275
[9].
Chinh phục Nam cực [Der Kampf um den Südpol], pp. 276-300
[10].
Bản bi ca Ma Rien Bat [Die Marienbader Elegie], pp. 301-313
[11].
Khám phá Enđôrađô [Die Entdeckung Eldorados], pp. 314-327
[12].
Giây phút mang tầm thế giới của trận Oateclô [Die Weltminute von Waterloo], pp. 328-347
[13].
24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 348-440
[14].
Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten], pp. 441-503

[2000]: Nhà xuất bản Hội nhà văn, Hà Nội [Hanoi]

Stefan Zweig tuyển tập [Selected Works of Stefan Zweig]. Translated by Vũ Đình Bình, Phùng Đệ, Trịnh Xuân Hoành, Thái Hà, Dương Tường, Đức Mẫn, and Lê Phát. 819p. 700 copies printed

Mục lục [Contents]:

[1].
Một truyện ngắn mùa hè [Sommernovellette. Translated by Vũ Đình Bình], pp. 5-26
[2].
Amok hay là bệnh điên xứ Malaixia [Der Amokläufer. Transalted by Phùng Đệ], pp. 27-137
[3].
Nỗi sợ [Angst. Translated by Trịnh Xuân Hoành], pp. 138-219
[4].
Ván cờ kỳ lạ [Schachnovelle. Translated by Trịnh Xuân Hoành], pp. 220-313
[5].
Lêpôrella [Leporella. Translated by Thái Hà], pp. 314-364
[6].
Bức thư của người đàn bà không quen [Brief einer Unbekannten. Translated by Dương Tường], pp. 365-447
[7].
Bỗng quen nghề mới [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk. Translated by Đức Mẫn], pp. 448-519
[8].
Điều bí mật khủng khiếp [Brennendes Geheimnis. Translated by Thái Hà], pp. 520-644
[9].
24 [Hai mươi bốn] giờ trong đời một người đàn bà [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Lê Phát], pp. 645-767
[10].
Menđen, người bán sách cũ [Buchmendel. Translated by Phùng Đệ], pp. 768-812
[11].
Tác phẩm và các mốc thời gian [Works and Time Lines], pp. 813-819