Tongqing de zui

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volumes:

[1971]: Linbai Chubanshe, T'aipei

Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Ying Chen. 4/202p. Ying Chen. “Guanyu ‘Tongqing de zui’” [Concerning “Tongqing de zui”], pp. 1-4


[1980]: Dadi Chubanshe, T'aipei

Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens]. Translated from the English version with a foreword by Ying Chen. 4/202p. [Series: Wanjuan wenku, 87 / Library of 10,000 Volumes, 87]. Ying Chen. “Guanyu ‘Tongqing de zui” [Concerning “Tongqing de zui”], pp. 1-4


[1982]: Shandong Wenyi Chubanshe, Jinan

Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Ying Chen. Afterword by Hai Lan. 3/499p. [Sereis: Waigo gu-jin wenxue mingzhu zongshu / Collection of Famous Foreign Works from Anceint and Contemporary Times]. Reprinted 1984

Contents:

[1].
Guanyu Ciweige [About Stefan Zweig], pp. 1-3
[2].
Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens], pp. 1-172
[3].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 173-205
[4].
Gu [Der Amokläufer], pp. 206-252
[5].
Qi yü [Phantastische Nacht], pp. 253-293
[6].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 294-305
[7].
Qing wang [Sommernovellette], pp. 306-315
[8].
Yuexia xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 316-331
[9].
Yige nüren de yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 332-383
[10].
Pa [Angst], pp. 384-421
[11].
Jueze [Brennendes Geheimnis], pp. 422-479
[12].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 480-495
[13].
Ba [Afterword], pp. 496-499

[1995]: Shandong Wenyi Chubanshe, Jinan

Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens]. Translated by Ying Chen. Edited by Haishan Zhang. Illustrated version. 326p.

Contents:

[1].
Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens], pp. 1-217
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 219-283
[3].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 285-326

[2000]: Dadi Chubanshe, T'aipei

Tongqing de zui [Ungeduld des Herzens]. Translated from the English with a foreword by Ying Chen. 8/239/(1)p. [Series: Dadi yicong, 1 / Dadi’s Translation Collection, 1]. Ying Chen. “Guanyu “Tongqing de zui” [Concerning "Tongqing de zui"], pp. 5-8


Individual Story:

"Tongqing de zui" [Ungeduld des Herzens] in:

[1].
Ciweige xiaoshuo [T'aipei, 1975], Part II, No. 14, pp. 1-202
[2].
Tongqing de zui [Jinan, 1982] [Above], No. 2, pp. 1-172
[3].
Tongqing de zui [Jinan, 1995] [Above], No. 1, pp. 1-217


See also: [1]. Ai yu tongqing; [2]. Weixian de lianmin; [3]. Xinling de chaocao; [4]. Xinling de jiaozuo; [5]. Yongbu anning de xin