Wushan yun

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Wushan yun" [Der Brief einer Unbekannten] in:

[1].
Ciweige qingyu xiaoshuo [Shanghai, 1997], No. 4, pp. 82-134
[2].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 8, pp. 310-354
[3].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 2, No. 30, pp. 56-97
[4].
"Wushan yun" [Translated by Yaocheng Han] in. Wushan yun [Collection of Classic Stories of Famous Foreign Writers]. Jinan: Shandong Renmin Chubanshe, 1996, No. 1, pp. 1-42

See: [1]. Yifeng mosheng nüzi de laixin / Individual Story; [2]. Yifeng mosheng nüzi de laixin / Volume; [3]. Yige mosheng nüren de laixin / Individual Story; [4]. Yige mosheng nüren de laixin / Volume; [5]. Yige mosheng nüzi de laixin / Volume; [6]. Yige mosheng nuxing de laixin; [7]. Yiwei mosheng nüzi de laixin