Xiaoshuo xuan shang

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[1998]: Shanxi Renmin Chubanshe, Taiyuan/Xi'an

Xiaoshuo xuan shang. Vol. 1 of Ciweige wenji. Edited with an introduction and forewords by Zhongfu Gao. 7 vols. This volume has 10/5/2/703p

Contents:

[1].
Xuyan [Biographical foreword by Zhongfu Gao about Zweig and his works], pp. 1-10
[2].
Juan shou yu [A general foreword by Zhongfu Gao to the 7-volume set of Zweig’s Collected Works], pp. 1-5
[3].
Xuezhong [Im Schnee. Translated by Wei Xie], pp. 1-14
[4].
Chu you [Die Wanderung. Translated by Zhongfu Gao], pp. 15-21
[5].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Wenlin Shen], pp. 22-67
[6].
Shengming de qiji [Die Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang], pp. 68-135
[7].
Liangge gudu de ren [Zwei Einsame. Translated by Zhongfu Gao], pp. 136-140
[8].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling. Translated by Yushu Zhang], pp.141-155
[9].
Shizi xunzhang [Das Kreuz. Translated by Li Zhang], pp. 156-167
[10].
Hunhun’er [Ein Verbummelter. Translated by Jianwen Xie], pp. 168-173
[11].
Senlin shangkong zhi xing [Der Stern über dem Walde. Translated by Zili Pan], pp. 174-183
[12].
Yige buneng wangji de ren [Ein Mensch, den man nicht vergißt / Anton, Friend of all the World. Translated by Zhongfu Gao], pp. 184-189
[13].
Wangque de meng [Vergessene Träume. Translated by Zhongfu Gao], pp. 190-196
[14].
Saidelake [Wondrak. Fragment. Translated by Huiwen Guan], pp. 197-222
[15].
Jimuo huangchuan lu [Geschichte eines Unterganges. Translated by Ganlong Zhao], pp. 223-254
[16].
Xinghong re [Scharlach. Translated by Wenlin Shen], pp. 258-321
[17].
Leipolaila [Leporella. Translated by Huiwen Guan], pp. 322-349
[18].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 350-401
[19].
Yidui kusi er you huiyi de luansheng jiemei [Die gleich-ungleichen Schwestern. Translated by Changshan Shu], pp. 402-429
[20].
Li'ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon. Translated by Yushu Zhang], pp. 430-441
[21].
Zhigu [Der Zwang. Translated by Shangling Huang. Annotated by Yaocheng Han], pp. 442-481
[22].
Rineiwa hubian de chaqu [Episode am Genfer See. Translated by Zhongfu Gao], pp. 482-490

Mingyun tiaoguan de shike. Shi’er pian [Sternstunden der Menschheit. Zwölf historische Miniaturen]

[23].
Baizhanting de xianluo [Die Eroberung von Byzanz. Translated by Zili Pan], pp. 493-516
[24].
Yin taowang er ming chui qiangu [Flucht in die Unsterblichkeit. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 517-538
[25].
Hende’er de fuhuo [Georg Friedrich Händels Auferstehung. Translated by Zili Pan], pp. 539-560
[26].
Yiye tiancai [Das Genie einer Nacht: ‘Die Marseillaise’. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 561-575
[27].
Huatielu juyou shijie yiyi de yi shunjian [Die Weltminute von Waterloo. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 576-589
[28].
Mali wenchuan de aige [Die Marienbader Elegie. Translated by Wenhua Huang], pp. 590-600
[29].
Huangjinguo de faxian [Die Entdeckung Eldorados. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 601-610
[30].
Zhuangli de shunjian [Heroischer Augenblick. Translated by Zili Pan], pp. 611-620
[31].
Feiyue dayang de diyiju hua [Das erste Wort über den Ozean. Translated by Kaiqi Zheng. Annotated by Gengfu Gao], pp. 621-639
[32].
Zouxiang tianguo [Die Flucht zu Gott. Translated by Wenhua Huang], pp. 640-675
[33].
Nanji tanxian [Der Kampf um den Südpol. Translated by Kaiqi Zheng], pp. 676-692
[34].
Bei fengbi de lieche [Der versiegelte Zug. Translated by Wenhua Huang], pp. 693-703