Xiatian de gushi

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Xiatian de gushi" [Sommernovellette] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 20
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 3, pp. 57-69
[3].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 3, pp. 84-95
[4].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 1, No. 11, pp. 220-231
[5].
Yese menglong [Beijing, 2000], No. 2, pp. 40-53
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 6, pp. 142-151
[7].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 1999], No. 5, pp. 106-115
[8].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 2001], No. 1, pp. 1-10
[9].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 10, pp. 265-274
[10].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Guangzhou, 1996], No. 3, pp. 9-19

See also: [1]. Xiari xiaogushi