Xinghong re

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Xinghong re" [Scharlach] in:

[1].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 1, No. 6, pp. 270-305
[2].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 16, pp. 258-321
[3].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], No. 6, pp. 56-115
[4].
Yese menglong [Beijing, 2000], No. 7, pp. 213-279