Xinling de jiaozuo

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volumes:

[2004]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Xinling de jiaosuo [Ungeduld des Herzens]. Translated by Yushu Zhang. 320p.


[2004]: Anhui Wenyi Chubanshe, Hefei

Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]. Translated by Jianwen Xie, Hui Chen, and Jianping Zheng. 323p.


[2007]: Yiwen Chubanshe, Shanghai

Xinling de jiaozuo [Ungeduld des Herzens]. Translated with a foreword by Yushu Zhang. 538p.


See also: [1]. Ai yu tongqing; [2]. Tongqing de zui; [3]. Weixian de lianmin; [4]. Xinling de chaocao; [5]. Yongbu anning de xin