Xu, Pingxiu

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
[1].
"Neirong jianjie" in Kanbujian de shoucang [Beijing, 2002], No. 2, p. 2 [Short summaries of the stories in this volume]
[2].
"Zuozhe jianjie" + "Zhuzhe de qita zuopin"in Kanbujian de shoucang [Beijing, 2002], No. 1, p. 1 [A short Stefan Zweig biographical note + a short list of Stefan Zweig's works]