Yese menglong / Individual Story

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

See: Geschichte in der Dämmerung (VIST)


"Yese menglong" [Geschichte in der Dämmerung] in:

[1].
Der Brief einer Unbekannten / Yige mosheng nüren de laixin // Geschichte in der Dämmerung / Yese menglong [Beijing, 2002], No. 6, pp. 104-146 [German original], No. 7, pp. 147-186 [Chinese translation]. Translated by Yushu Zhang
[2].
Ciweige jingdian xiaoshuo [Yanji, 2000], Vol. 2, No. 11, pp. 386-410. Translated by Daqi Shi
[3].
Ciweige müxing xiaoshuo ji [Ürümqi, 1995], No. 9, pp. 298-330. Translated by Gao Han
[4].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 2, pp. 20-56. Translated by Yushu Zhang
[5].
Ciweige xiaoshuo ji [Beijing, 1997], Vol. 2, No. 9, pp. 146-180. Translated by Ysushu Zhang
[6].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 10, pp. 186-219, Translated by Yushu Zhang
[7].
Ciweige xiaoshuo xuan [Beijing, 1982], No. 3, pp. 19-54. Translated by Yushu Zhang
[8].
Ciweige xiaoshuo xuan [T'aipei, 1998], No. 7, pp. 015-042. Translated by Yushu Zhang
[9].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo jingdian [Shanghai, 2005], No. 3, pp. 19-53. Translated by Yushu Zhang
[10].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2006], No. 5, pp. 72-100. Translated by Yushu Zhang
[11].
Yese menglong [Beijing, 2000], No. 1, pp. 1-39; [T'aipei, 2001], No. 5, pp. 39-70. Translated by Yushu Zhang
[12].
Yige mosheng nüren de laixin [Shanghai, 2007], No. 6, pp. 107-144. Translated by Yushu Zhang

See also: Menglong ye de gushi