Yige mosheng nüren de laixin. Sidifen Ciweige xiaoshuo wupian

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

[1994]: Dunhuang Wenyi Chubanshe, Lanzhou

Yige mosheng nüren de laixin. Sidifen Ciweige xiaoshuo wupian [Brief einer Unbekannten. Fünf Novellen von Stefan Zweig]. Translated by Yushu Zhang. Foreword by an unnamed editor. (1)/212p.

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword], p. (1)
[2].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 1-61
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 62-129
[4].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 130-175
[5].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 176-194
[6].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 195-212