Difference between revisions of "Yige mosheng nüren de laixin / Volume"

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search
 
Line 87: Line 87:
 
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Ying Chen], pp. 142-151
 
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Ying Chen], pp. 142-151
 
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao], pp. 152-210
 
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao], pp. 152-210
Redai driankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Edited by Wentang Du], pp. 211-259
+
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Edited by Wentang Du], pp. 211-259
 
Yige mosheng  nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 260-296
 
Yige mosheng  nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 260-296
 
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Edited by Huiwen Guan], pp. 297-313
 
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Edited by Huiwen Guan], pp. 297-313

Latest revision as of 23:33, 16 November 2020

[1935]: Shangwu Yinshuguan, Shanghai

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated from the English version by Hanbing Sun. 83p. [Shijie wenxue mingzhu / Famous Works of World Literature]


[1945]: Shangwu Yinshuguan, Chongqing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Hanbing Sun. 46p.


[1980]: Jiangsu Renmin Chubanshe, Nanjing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Shouren Wang and Kun Ji. 3/135p.

Contents:

[1].
Chuban shuoming [Publisher’s foreword], pp. 1-3
[2].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-53
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 54-135

[1994]: Dunhuang Wenyi Chubanshe, Lanzhou

Yige mosheng nüren de laixin. Sidifen Ciweige xiaoshuo wupian [Der Brief einer Unbekannten. Fünf Novellen von Stefan Zweig]. Translated by Yushu Zhang. 212p.

Contents:

[1].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 1-61
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 62-129
[3].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 130-175
[4].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 176-194
[5].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 195-212

[1994]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. 255p.

Contains two stories by Zweig:

[1].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yushu Zhang], pp. 79-118
[2].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau. Translated by Kun Ji], pp. 119-178
[3].
The remaining stories are written by other famous European authors

[1997]: Jiefangjun Wenyi Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword by Yaocheng Han. (2)/(4)/225p.

Contents:

[1].
Zhi duzhe [To the readers], pp. 1-2
[2].
Qianyan [Foreword by Yaocheng Han], pp. 1-4
[3].
Senlin shangkong zhi xing [Der Stern über dem Walde], pp. 1-11
[4].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 12-83
[5].
Yü run xiatian [Die Frau und die Landschaft], pp. 84-108
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 109-154
[7].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 155-225

[1998]: Xinshiji Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword by Yaocheng Han. Edited by Zhaoguang Zhao. Cover design by Daizi Fan. 6/280p. [Shijie wenhao zhongpian jingdian. Ciweige juan / Classic Pieces of World Mid-length Fiction. Zweig volume]

Contents:

[1].
Qianyan [Translator’s foreword], pp. 1-6
[2].
Menglong ye de gushi [Geschichte in der Dämmerung], pp. 1-33
[3].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 34-99
[4].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 100-118
[5].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 119-160
[6].
Yige nüren yishengzhong de esrshisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 161-224
[7].
Guoji xianqi de gushi [Schachnovelle], pp. 225-280

[1998]: Yilin Chubanshe, Nanjing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Zhongfu Gao et al. Foreword by Zhongfu Gao. 14/397p. 2nd edition, 2002; 3rd edition, 2003

Contents:

[1].
Xuyan [Foreword], pp. 1-14
[2].
Ailika Aiwa’erde zhi lian [Die Liebe der Erika Ewald. Translated by Wenlin Shen], pp. 1-39
[3].
Shengming de qiji [Die Wunder des Lebens. Translated by Ren Sang], pp. 40-97
[4].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante. Translated by Ying Chen], pp. 98-111
[5].
Menglong ye de gushi [Geschichte in der Dämmerung. Translated by Ying Chen], pp. 112-141
[6].
Xiatian de gushi [Sommernovellette. Translated by Ying Chen], pp. 142-151
[7].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao], pp. 152-210
[8].
Redai diankuangbing huanzhe [Der Amokläufer. Translated by Jingming Zhang. Edited by Wentang Du], pp. 211-259
[9].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yaocheng Han], pp. 260-296
[10].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Gaobao Xue. Edited by Huiwen Guan], pp. 297-313
[11].
Fangxin mili [Die Frau und die Landschaft. Translated by Yaocheng Han], pp. 314-333
[12].
Kongju [Angst. Translated by Huiwen Guan], pp. 334-397

[1999]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with endnotes by Yaocheng Han. 327p.

Contents:

[1].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling], pp. 1-12
[2].
Senlin shangkong zhi xing [Der Stern über dem Walde], pp. 13-21
[3].
Menglong ye de gushi [Geschichte in der Dämmerung], pp. 22-49
[4].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 50-105
[5].
Xiatian de gushi [Sommernovellette], pp. 106-115
[6].
Zhigu [Der Zwang], pp. 116-147
[7].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 148-163
[8].
Yü run xintian [Die Frau und die Landschaft], pp. 164-182
[9].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 183-217
[10].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 218-270
[11].
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon], pp. 271-279
[12].
Guoji xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 280-326
[13].
Houji [Endnotes], p. 327

[2000]: Huaxia Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Yushu Zhang et al. 348p.

Contents:

[1].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten. Translated by Yushu Zhang], pp. 1-48
[2].
Malai kuangren [Der Amokläufer. Translated by Yushu Zhang], pp. 49-114
[3].
Nüren he dadi [Die Frau und die Landschaft. Translated by Yushu Zhang], pp. 115-141
[4].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung. Translated by Yushu Zhang], pp. 142-160
[5].
Qimiao de yiye [Phantastische Nacht. Translated by Dengrong Zhao], pp. 161-228
[6].
Wangque de meng [Vergessene Träume. Translated by Tao Sheng], pp. 229-236
[7].
Yueguang xiang [Die Mondscheingasse. Translated by Qiding Hu], pp. 237-257
[8].
Fengxue luonan ren [Im Schnee. Translated by Qiding Hu], pp. 258-272
[9].
Shengming de qiji [Die Wunder des Lebens. Translated by Qiding Hu], pp. 273-348

[2001]: Zhejiang Wenyi Chubanshe, Hangzhou

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with endnotes and an afterword by Yaocheng Han. 201p.

Contents:

[1].
Xiatian de gushi [Sommernovellette], pp. 1-10
[2].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 11-26
[3].
Yü run xintian [Die Frau und die Landschaft], pp. 27-46
[4].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 47-82
[5].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 83-137
[6].
Li’ang de hunli [Die Hochzeit von Lyon], pp. 138-146
[7].
Guoji xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 147-195
[8].
Yihouji [Endnotes and an afterword to this volume], pp. 196-201

[2003]: Beijing Daxue Chubanshe, Beijing

Der Brief einer Unbekannten / Yige mosheng nüren de laixin // Geschichte in der Dämmerung / Yese menglong. Bilingual edition. Selected and edited with forewords and summaries of the two stories by Yi Zhang. Translated by Yushu Zhang. 6/186p. [Deyu guojia wenxue mingbian zhongshy. Dehan duizhao / Famous Works of Literature from German-speaking Countries. Bilingual Texts. Rights manager, Beijing University Press]

Contents:

[1].
Chuban shuoming [Yi Zhang. Editorial comments concerning this series], p. 1
[2].
Zuozhe jieshao [Yi Zhang. Zweig and his Works], pp. 2-4
[3].
Dao du [Yi Zhang. Summaries of the two stories], pp. 5-6
[4].
Der Brief einer Unbekannten, pp. 1-55
[5].
Yige mosheng nüren de laixin, pp. 56-103
[6].
Geschichte in der Dämmerung, pp. 104-146
[7].
Yese menglong, pp. 147-186

[2003]: Dabu Wenhua Chubanshe, T'aipei

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword by Ai Xiao. 121p. [Wenxue jinghua, 2 / Literary Essence, 2]. This version is divided into three chapters with eight subtitles

Contents:

[1].
Qianyan [Ai Xiao], pp. 3-7
[2].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 9-121

[2003]: Beijing Yanshan Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword by Zhongfu Gao. 388p.

Contents:

[1].
Xu [Foreword], pp. 1-6
[2].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 1-11
[3].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 12-59
[4].
Kongju [Angst], pp. 60-95
[5].
Redai driankuangbing huanzhe [Der Amokläufer], pp. 96-135
[6].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 136-166
[7].
Yueguang xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 167-180
[8].
Qinggan de miwang [Verwirrung der Gefühle], pp. 181-240
[9].
Yike xin de lunsang [Untergang eines Herzens], pp. 241-264
[10].
Xiatian de gushi [Sommernovellette], pp. 265-274
[11].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 275-320
[12].
Qiaoshi xin yi [Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk], pp. 321-346
[13].
Xiangqi de gushi [Schachnovelle], pp. 347-385
[14].
Jueming shu [Zweig’s “Declaração / Suicide note], p. 387
[15].
Ciweige 1936 nian yong yingwen qinbi xie de jianli [A 1936 handwritten autobiographical sketch by Zweig], p. 388

[2003]: Tianjin Jiaoyu Chubanshe, Tianjin

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Zongchen Chen. 232p.


[2004]: A Movie

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Screenplay written by Jinglei Xü, who also directed the movie. Starring Jinglei Xü and Wen Jiang. The background was changed from Europe to China in the 1940s. Movie subvention by the Bao Li Yi Hua Chuan Mei [Asian Union Film & Media]. Film debut at the San Sebastian Film Festival, Spain, September 2004


[2005]: Shanghai Yiwen Chubanshe, Shanghai

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Yushu Zhang. 432p.


[2005]: Zhongguo Heping Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Yushu Zhang. 96p.


[2005]: Zhongguo Minzu Seying Wenyi Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüzen de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Ai Xiao. 124p.


[2005]: Zhongguo Shui Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Xiangya Liu. 187p, A bilingual edition: German/Chinese


[2006]: Hubei Renmin Chubanshe, Wuhan

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Chen Liu. 268p. [Shijie wenxue mingzhu diancang / Treasury of Classics of World Literature]


[2006]: Zhongguo Shui Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Zhongpu Gao. 311p.


[2007]: Chongqing Chubanshe, Chongqing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Zhongpu Gao and Yaocheng Han. 289p. [Series: Cie Jingdian / Penguin Classics]


[2007]: Henan Wenyi Chubanshe, Zhengzhou

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by San Niao. 184p.


[2007]: Yiwen Chubanshe, Shanghai

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Yushu Zhang. 340p.

Contents:

[1].
Pulate'er de chuntian [Praterfrühling], pp. 1-15
[2].
Shizi xunzhang [Das Kreuz], pp. 17-28
[3].
Guifu shichong [Geschichte eines Unterganges], pp. 29-72
[4].
Xiari xiaogushi [Sommernovellette], pp. 73-85
[5].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 87-106
[6].
Yese menglong [Geschichte in der Dämmerung], pp. 107-144
[7].
Huoxiao huoliao de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 145-219
[8].
Rineiwa hupan de yige chaqu [Episode am Genfer See], pp. 221-229
[9].
Malai kuangren [Der Amokläufer], pp. 231-294
[10].
Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 295-340

[2009]: Zhongguo Xiju Chubanshe, Beijing

Yige mosheng nüren de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Zhongpu Gao. 486p.


See: [1]. Yifeng mosheng nüzi de laixin / Volume and Yifeng mosheng nüzi de laixin / Individual Story; [2]. Yige mosheng nüren de laixin / Individual Story; [3]. Yige mosheng nüzi de laixin; [4]. Yige mosheng nuxing de laixin; [5]. Yiwei mosheng nüzi de laixin; [6]. Wushan yun