Yiwei mosheng nüzi de laixin

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volumes

[1967]: Zhengwen Chubanshe, Hong Kong

Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword, an afterword, and notes by Ying Chen. 1/3/196p. [Series: Chunwenxue congshu, 2]. 3rd impression. T'aipei: Zhunwenxue Yuekanshe, (1967). 15th impression 1970 [Series: Zunwenxue zongshu, 2 / Collective Representations of Literatur, 2]

Contents:

[1].
Zuozhe jianjie [Foreword by Ying Chen], pp. 1-3
[2].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-38
[3].
Gu [Der Amokläufer], pp. 39-96
[4].
Qi yü [Phantastische Nacht], pp. 97-144
[5].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 145-159
[6].
Qing wang [Sommernovellette], pp. 160-172
[7].
Yuexia xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 173-191
[8].
Yihouji [Notes and an afterword by Ying Chen], pp. 193-196

[1980]: Jiangsu Renmin Chubanshe, Nanjing

Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Shouren Wang and Kun Ji. 3/135p.

Contents:

[1].
Chuban shuoming [Publisher’s preface about Stefan Zweig], pp. 1-3
[2].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-65
[3].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi [Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau], pp. 66-135

[1980]: Dadi Chubanshe, T'aipei

Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword, notes, afterwords by Ying Chen. 4/8/216p. 1st impression. 11th impression 1988, 12th impression 1989. [Series: Wanjuan wenku, 86 / Library of 10,000 Volumes, 86]

Contents:

[1].
Zuozhe jianjie [Foreword by Ying Chen], pp. 1-3
[2].
Yihouji [Notes on the translation], pp. 5-8
[3].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 9-66
[4].
Gu [Der Amokläufer], pp. 67-102
[5].
Qi yü [Phantastische Nacht], pp. 103-150
[6].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 151-164
[7].
Qing wang [Sommernovellette], pp. 165-176
[8].
Yuexia xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 177-195
[9].
Qiban houji [Afterword to the 7th edition], pp. 196-200
[10].
Shiban houji [Afterword to the 10th edition], pp. 201-203
[11].
Du “Yiwei mosheng nüzi de laixin” yougan [My Feelings Upon Reading “Brief einer Unbekannten”], pp. 204-213
[12].
Wo du Ciweige de xiaoshuo [My Reading of Zweig’s Fiction], pp. 214-216

[1999]: Zhiwen Chubanshe, T'aipei

Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword, an introduction, and a Zweig chronology by Yushu Zhang. 249p.

Contents:

[1].
Taiwanban yixu [Foreword to the Taiwan edition by Yushu Zhang], pp. 1-4
[2].
Ciweige de shengping he xiaoshuo yishu [Zweig’s Life and the Art of His Fiction], pp. 5-20
[3].
Pulate’er de chuntian [Praterfrühling], pp. 21-38
[4].
Xiari xiaogushi [Sommernovellette], pp. 39-52
[5].
Jiating nü jiaoshi [Die Gouvernante], pp. 53-74
[6].
Nüren he dadi [Die Frau und die Landschaft], pp. 75-102
[7].
Malai kuangren [Der Amokläufer], pp. 103-172
[8].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 173-222
[9].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 223-242
[10].
Ciweige nianpu [A Zweig chronology by Yushu Zhang], pp. 243-249

[2002]: Dadi Chubanshe, T'aipei

Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated with a foreword, translator’s notes, and three afterwords by Ying Chen. 237p. 2nd edition. [Series: Dadi yiye, 6 / Dadi Translation Series, 6]

Contents:

[1].
Zuozhe jianjie [Foreword by Ying Chen], pp. 3-5
[2].
Yihouji [Notes by Ying Chen], pp. 7-12
[3].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 13-54
[4].
Gu [Der Amokläufer], pp. 55-116
[5].
Qi yü [Phantastische Nacht], pp. 117-168
[6].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 169-184
[7].
Qing wang [Sommernovellette], pp. 185-198
[8].
Yuexia xiao xiang [Die Mondscheingasse], pp. 199-218
[9].
Shiban houji [Afterword to the 10th edition], pp. 219-222
[10].
Du ‘Yiwei mosheng nüzi de laixin’ yougan [My Feelings on Reading ‘Brief einer Unbekannten’ by Ying Chen], pp. 223-234
[11].
Wo du Ciweige de xiaoshuo [My Reading of Zweig’s Fiction by Ying Chen], pp. 235-237

[2003]: Chenxing Chubanshe, T'aipei

Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten]. Translated by Zongchen Chen. 261p. [Series: Aicanben, 10 / Loved and Preserved, 10]

Contents:

[1].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Der Brief einer Unbekannten], pp. 1-70
[2].
Qi wang [Schachnovelle], pp. 71-146
[3].
Kanbujian de shoucang [Die unsichtbare Sammlung], pp. 147-168
[4].
Rewang de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 167-261

Individual Story: "Yiwei mosheng nüzi de laixin" [Der Brief einer Unbekannten] in:

[1].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 6 [Quotations compiled by Wen Qi]
[2].
Ciweige xiaoshuo [T'aipei, 1975], Part I, No. 3, pp. 8-40
[3].
Tongqing de zui [Jinan, 1982], No. 3, pp. 173-205
[4].
Tongqing de zui [Jinan, 1995], No. 3, pp. 285-326
[5].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Hong Kong, 1967], No. 2, pp. 1-38
[6].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [Nanjing, 1980], No. 2, pp. 1-65
[7].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1980], No. 3, pp. 9-66
[8].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 1999], No. 8, pp. 173-222
[9].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 2002], No. 3, pp. 13-54
[10].
Yiwei mosheng nüzi de laixin [T'aipei, 2003], No. 1, pp. 1-70

See also: [1]. Yifeng mosheng nüzi de laixin / Individual Story; [2]. Yifeng mosheng nüzi de laixin / Volume; [3]. Yige mosheng nüren de laixin / Individual Story; [4]. Yige mosheng nüren de laixin / Volume; [5]. Yige mosheng nüzi de laixin / Volume; [6]. Yige mosheng nuxing de laixin; [7]. Wushan yun