Yueguang xiao xiang

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Yueguang xiao xiang" [Die Mondscheingasse] in:

[1].
Ciweige duanpian xiaoshuo xuan [Changsha, 1996], No. 8, pp. 284-302
[2].
Ciweige miao yulu [Lanzhou, 1991], No. B 15
[3].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 5, pp. 140-159
[4].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 9, pp. 355-374
[5].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 5, pp. 144-159
[6].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 2, No. 31, pp. 98-116
[7].
Ciweige zhongduanpian xiaoshuo xuan [Beijing, 2007], No. 3, pp. ??
[8].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000], No. 7, pp. 187-201
[9].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 1998], No. 4, pp. 100-118
[10].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 10, pp. 297-313
[11].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 1999], No. 7, pp. 148-163
[12].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2000], No. 7, pp. 237-257
[13].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 2001], No. 2, pp. 11-26
[14].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 7, pp. 167-180
[15].
Yige nüren yishengzhong de ershisi xiaoshi / Volume [Guangzhou, 1996], No. 7, pp. 177-195

See also: [1]. Yueguang hutong; [2]. Yuexia xiao xiang