Z díla Stefana Zweiga

From Stefan Zweig Bibliography
Revision as of 19:35, 30 December 2020 by Klawiter (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

[1968-1988]: Vydal Odeon, Praha [Prague]

Z díla Stefana Zweiga. Edited by Valter Feldstein. Cover designs by Mílan Grygar. 6 vols. to date.


Vol. 1. Novely

Translated by Ljuba and Rudolf Pellarovi [Nos. 1, 3, 6, 8], Rudolf Vápeník [No. 4], Jaroslava Vobrubová-Koutecká [Nos. 2, 5, 7]. Afterword by Eduard Urban. 369/(2)p. 1968. 2nd edition entitled Amok. Novely. 341/(3)p. 1979. 3rd edition entitled Amok. Novely. 351p. 1988

Contents:

[1].
Amok [Der Amokläufer], pp. 7-60 [1979 edition, pp. 5-56. 1988 edition, pp. 7-59]
[2].
Zmatení citů [Verwirrung der Gefühle], pp. 61-136 [1979 edition, pp. 57-130. 1988 edition, pp. 60-135]
[3].
Fantastická noc [Phantastische Nacht], pp. 137-196 [1979 edition, pp. 131-188. 1988 edition, pp. 136-194]
[4].
Šachová novela [Schachnovelle], pp. 197-246 [1979 edition, pp. 189-236. 1988 edition, pp. 195-243]
[5].
Mučivé tajemství [Brennendes Geheimnis], pp. 247-306 [1979 edition, pp. 237-294. 1988 edition, pp. 244-302]
[6].
Knihomol [Buchmendel], pp. 307-332 [1979 edition, pp. 295-318. 1988, pp. 303-326]
[7].
Neviditelná sbírka [Die unsichtbare Sammlung], pp. 333-348 [1979 edition, pp. 319-331. 1988 edition, pp. 328-341]
[8].
Letní novelka [Sommernovellette], pp. 349-360 [1979 edition, pp. 332-342. 1988 edition, pp. 342-351]
[9].
Doslov [Afterword by Eduard Urban. “Stefan Zweig”], pp. 363-(370). Printed only in the first edition


Vol. 2. Triumf a tragika Erasma Rotterdamského [Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam] * Svědomí proti násilí - Castelliův zápas s Kalvínem [Castellio gegen Calvin, oder Ein Gewissen gegen die Gewalt].

Translated by Věra Macháčková-Riegerová [No. 1] and Valter Feldstein [No. 2]. Afterword by Josef Polišenský. Notes by Valter Feldstein. Illustrated. 317/(1)p. 1970

Contents:

[1].
Triumf a tragika Erasma Rotterdamského, pp. (7)-128
[2].
Svědomí proti násilí - Castelliův zápas s Kalvínem, pp. (129)-297
[3].
Doslov [Afterword by Josef Polišensky. “Humanismus, reformace a společenská změna”], pp. 298-309
[4].
Poznámky [Notes by Valter Feldstein], pp. 310-314
[5].
Seznam vyobrazení [Index of illustrations], pp. 315-317

Vol. 4. Josef Fouché. Portrét jednoho politika [Joseph Fouché. Bildnis eines politischen Menschen]

Translated by Valter Feldstein. Afterword by Josef Polišenský. 252/(2)p. 1973

Contents:

[1].
Úvodem [Preface by Stefan Zweig], pp. 7-12
[2].
Josef Fouche [9 chapters], pp. 13-246
[3].
Doslov [Afterword by Josef Polišenský. “Pochybný vitěz nad Robespierrem a Napoleoném, Josef Fouché”], pp. (247)-(253)

Vol. 6. Léčení duchem: Mesmer - Mary Bakerová-Eddyová - Freud [Die Heilung durch den Geist]

Translated by Véra Macháčková-Riegerová. Afterword by Vojtéch Tlustý. 284/(3)p. 1981

Contents:

[1].
Úvodem [Preface by Stefan Zweig], pp. (9)-22
[2].
Franz Anton Mesmer, pp. (23)-92
[3].
Mary Bakerová-Eddyová, pp. (93)-200
[4].
Sigmund Freud, pp. (201)-278
[5].
Doslov [Afterword by Vojtéch Tlustý. “Léčení duchem a cesty k poznáni”], pp. (279)-(285)

Vol. 7. Amerigo [Amerigo. Die Geschichte eines historischen Irrtums] * Magellan [Magellan. Der Mann und seine Tat]

Translated by Véra Macháčková-Riegerová. Afterword by Josef Polišenský. 297/(3)p. 1977

Contents:

[1].
Amerigo. Ději jednoho historického omylu [7 chapters], pp. (7)-70
[2].
Magellan. Muž a jeho čin [13 chapters], pp. (71)-277
[3].
Přílohy [Supplementary material], pp. 278-291
[4].
Poznámka autora na závěr [Stefan Zweig’s afterword], pp. 292-293
[5].
Doslov [Afterword by Josef Polišenský. “Evropa v agónii a cesty za oceán”], pp. 295-(298)
[6].
Seznam vyobrazení [List of illustrations], pp. (299)-(300)

Vol. 11. Netrpělivost srdce [Ungeduld des Herzens]

Translated by Božena Koselová. Afterword by Jaroslav Střítecký.1st edition. 326/(2)p. 1968. 2nd edition. 348/(1)p. 1976. 3rd edition. 333/(2)p. 1984. 4th edition. 333/(2)p. 1989. Doslov [Afterword by Jaroslav Střítecký. “Touha po pochopení a vyjádření konce jednoho světa”], pp. 331-(334) [=3rd and 4th editions]