Zhigu

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

"Zhigu" [Der Zwang] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 1, No. 21, pp. 442-481
[2].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 4, pp. 96-136
[3].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi’an, 1995], Vol. 2, No. 38, pp. 310-347
[4].
Qinggan de miwang [Nanjing, 1998], No. 2, pp. 1-36
[5].
Yige mosheng nüren de laixin [Hangzhou, 1999], No. 6, pp. 116-147

See also: [1]. Wuxing de yali