Zhuoren de mimi

From Stefan Zweig Bibliography
Jump to navigation Jump to search

Volumes

[1994]: Lijiang Chubanshe, Guilin

Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis]. Translated with a foreword by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao. 192p.

Contents:

[1].
Qianyan [Foreword by Yaocheng Han], pp. 1-16
[2].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis], pp. 1-192

[1996]: Shandong Wenyi Chubanshe, Jinan

Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis]. Translated by Yaocheng Han, Tongliu Lü et al. 315p.

Contents:

[1].
Xu [Foreword by the editor], pp. 1-2
[2].
Zhuoren de mimi [Brennendes Geheimnis. Translated by Yaocheng Han. Edited by Zhongfu Gao], pp 1-65
[3].
Henryk Sienkiewicz. "On the Bright Shore"
[4].
Leonid Nikolayevich. "Thought"
[5].
Edmondo De Amicis. "Camilla"
[6].
Stendhal. "The Abbess of Castro"

Individual Story:

"Zhuoren de mimi" [Brennendes Geheimnis] in:

[1].
Ciweige wenji [Taiyuan/Xi'an, 1998], Vol. 3, No. 4, pp. 70-139
[2].
Ciweige xiaoshuo ji [Tianjin, 1982], No. 2, pp. 14-83
[3].
Ciweige xiaoshuo jingxuan [Beijing, 2003], No. 2, pp. 1-58
[4].
Ciweige xiaoshuo quanji [Xi'an, 1995], Vol. 1, No. 12, pp. 232-297
[5].
Xiangqi de gushi [Beijing, 2000], No. 3, pp. 14-67
[6].
Yifeng mosheng nüzi de laixin [Beijing, 2004], No. 6, pp. 227-316
[7].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 1997], No. 4, pp. 12-83
[8].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 1998], No. 3, pp. 34-99
[9].
Yige mosheng nüren de laixin [Nanjing, 1998], No. 7, pp. 152-210
[10].
Yige mosheng nüren de laixin [Hongzhou, 1999], No. 4, pp. 50-105
[11].
Yige mosheng nüren de laixin [Beijing, 2003], No. 3, pp. 12-59
[12].
Yige mosheng nüzi de laixin [Beijing, 2004], No. 6, pp. 227-316
[13].
Zhuoren de mimi [Guilin, 1994], No. 2, pp. 1-192
[14].
Zhuoren de mimi [Jinan, 1996], No. 2, pp. 1-65

See also: [1]. Baoshou buzhu de mimi; [2]. Huoxiao huoliao de mimi; [3]. Jueze; [4]. Rewang de mimi; [5]. Yan'gai buzhu de mimi